16 Şubat 2019 Cumartesi

Genel Bilgiler

13053 defa okundu

 

Tarihçe

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 24.05.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüş olup; Üniversitemiz Senatosunun 19.07.2007 tarih ve 250 sayılı kararına isitnaden 2007-2008 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

 

Misyon

Yüksekokulumuzun bulunduğu yörede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle yöre halkının ve öğrencilerin sürekli gelişimini sağlamak, kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirisel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle çevresiyle barışık, yapıcı, kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

 

Vizyon

Atatürk ilkelerine bağlı, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, katılımcı yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, konusunda tam donanımlı sorumluluk sahibi, Ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en son teknolojileri öğrenen ve onları iş dünyası ile iş birliği yaparak geliştirebilen, uygulayabilen başarılı ve kaliteli ara eleman yetiştiren, yetiştirdiği ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, çalışanı ve mezunu olmaktan onur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.