25 Mayıs 2019 Cumartesi

Su Ürünleri

11772 defa okundu

Su ürünleri bir gıda üretim meslek alanı olup Tarım Bakanlığı kontrolünde faaliyet göstermektedir. Esas amacı hayvansal protein üretmektir. Balık eti hayvansal bir protein olarak sağlıklı yaşam için önemli bir gıda türüdür.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle, deniz ve iç sularında önemli miktarda su ürünü üretme veya yetiştirme potansiyeline sahip olan bir ülkedir. Su ürünleri, doğal stokların yanında kültür yoluyla üretimi yapılan ve önemi, kapasitesi her geçen gün artış gösteren bir hayvansal besin maddesidir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2009 yılı verilerine göre Türkiye'de avcılık yoluyla 464.462 ton, yetiştiricilik yoluyla 158.729 ton üretim yapılmaktadır. Bu ürünlerden 54.354 tonu işlenerek pazara sunulmaktadır. Bu üretimin toplam getirisi yaklaşık
1 milyar 800 milyon TL olup bu haliyle tarımsal üretimde 3. sırada yer almaktadır.

 

Bölümümüzde su ürünleri eğitiminde kabul gören 3 altbölümde dersler verilmektedir. Bunlar su ürünleri temel bilimleri, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri avlama ve işleme bölümleridir Dersler meslek yüksekokulumuzda kadrolu öğretim görevlisi ve Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden gelen çeşitli branştaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Su Ürünleri Temel Bilimler

Bu alanda su ürünleri eğitiminin yürütülmesi sırasında öğrencilerimize bölümle ilgili altyapı oluşturmak üzere dersler verilmektedir. Dersler çoğunlukla ilk 2 dönemde verilip diğer 2 dönemde mesleki derslere ağırlık verilmektedir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Ülkemizde en gelişmiş ve önemli su ürünleri sektörüdür. Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa 3.sü dünyada ise 16. Sıradadır. FAO ve Tarım Bakanlığı öngörülerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde hayvansal üretimde en hızlı büyüyen sektör haline gelmesi beklenmektedir. Okulumuzda yetiştiricilikle ilgili yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri şunlardır.

Alabalık Yetiştiriciliği

Okulumuza ait 12 ton/yıl üretim kapasiteli alabalık üretim tesisinde öğrencilerimize uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır. Tesiste öğrencilerimiz;

- Anaç Yönetimi

- Yumurta sağımı

- Yavru bakımı

Büyütme konularında uygulamalı eğitim alarak bu konuda kendilerini yetiştirmiş olarak mezun olmaktadır.

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

Bölümümüzde akvaryum balığı yetiştirme laboratuarında çeşitli akvaryum balığı türleri, bunlarının besinleri oluşturan plankton ve canlı yemler üzerine uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Bölümümüzde teorik ve kısmen uygulamalı olarak verilen eğitim yapılan teknik gezi ve stajlarla desteklenmektedir.

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Bölümümüzde balıkların avlanması ve işlenmesine yönelik dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’ne ait birimlerde yaptırılmaktadır.

İŞ OLANAKLARI

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz aşağıdaki birimlerde iş bulma imkanına sahiptirler.

 1. Tarım Bakanlığına bağlı araştırma ve üretim birimleri
 2. Özel sektör; tatlısu balığı yetiştirilen firmalar
 3. Özel sektör; deniz balığı yetiştiren tesisler ve kuluçkaneleri
 4. Balık İşleme fabrikaları
 5. Balık Yemi fabrikaları
 6. Balıkçı gemileri
 7. Su şişeleme fabrikaları
 8. Su analiz laboratuarları
 9. Akvaryum üretim ve satış işletmeleri
 10. Balık marketleri ve lokantaları
 11. Dalış Okulları ve Dalgıçlık

Mezunlarımız bu tip tesislerde çalışabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı’nın izin verdiği kapasitelerde, tesislerin bazılarını kendileri kurup işletebilirler.

TEKNİK GEZİLER

Her sene öğrencilerimizin derslerde gördüğü teorik bilgileri, yapılacak uygulamalarla pekiştirmeleri için konuyla ilgili çalışan resmi kurum ve özel işletmelere geziler düzenlenmektedir.

Antalya-Kepez (Akdeniz Su Ürünleri Eğitim ve Araştırma Enstitüsü)

Her sene Nisan ayı başında Akdeniz Su Ürünleri Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne yaptığımız teknik gezilerde öğrencilerimiz sazan sağımı, yumurtaların döllenmesi, bakımı ve inkübatörlere yetiştirilmesini uygulamalı olarak yapmaktadırlar. Son derece zevkli ve yorucu geçen 1,5 saatlik yumurta karıştırma işleminden sonra tesis gezilmekte akvaryum balıkları yetiştiriciliği ünitesi ve sazanların semirtilmesi hakkında yerinde bilgiler alınmaktadır.

Antalya-Manavgat (Manavgat Sualtı Topluluğu)

Her sene Mayıs ayı başında yapılan teknik gezi faaliyetidir. Manavgat Sualtı Topluluğu ise Anatlya Manavgatta kurulu bir scuba diving (tüplü dalış)okuludur. Öğrencilerimiz burada dalgıçlık eğitimi almakta ve 3 günlük eğitimin sonunda 1 Yıldız dalgıç belgesine sahip olmaktadırlar. Başlangıç için yeterli olmayan bu sertifika kendilerini geliştirdikleri takdirde profesyonel dalgıç olarak iş bulmalarına olanak sağlamaktadır.