ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

       Ziraat Yüksek Mühendisi merhum Sayın Mehmet Süreyya Demiraslan’ın maddi katkılarıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 24.05.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile meslek yüksekokulumuzun açılması uygun görülmüş olup; senatonun 19.07.2007 tarih ve 250 sayılı kararına istinaden 2007-2008 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Ancak 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 numaralı Kanun”  Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ayrılarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine katılmıştır ve eğitim faaliyetine devam etmektedir.

 

  Amaç ve Hedefler:

 

  Yüksekokulumuz, bulunduğu yörede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle, yöre halkının ve öğrencilerin sürekli gelişimini sağlamayı, kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle çevresiyle barışık, yapıcı, kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk ilkelerine bağlı, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, katılımcı yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, konusunda tam donanımlı sorumluluk sahibi, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en son teknolojileri öğrenen ve onları iş dünyası ile iş birliği yaparak geliştirebilen, uygulayabilen başarılı ve kaliteli ara eleman yetiştiren, yetiştirdiği ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, çalışanı ve mezunu olmaktan onur duyulan bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

 

Sosyal İmkanlar:

    Meslek Yüksekokulumuzda;   9 adet derslik, 1 adet kütüphane, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet konferans salonu, 1 adet spor sahası, 1 adet yemekhane, 1 adet misafir öğretim görevlisi odası ve 1 adet kantin bulunmaktadır.

Bölüm ve Programlar:

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Organik Tarım Programı- Öğrenci alımı yok

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı-Öğrenci alımı yok

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı-Öğrenci alımı yok

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Maliye Programı: Öğrenci alımı yok

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı: Öğrenci alımı yok

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı: Öğrenci alımı yok

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı- Öğrenci alımı yok

Medya ve İletişim Programı Öğrenci alımı yok

Su Ürünleri Bölümü

Su Ürünleri Programı Öğrenci alımı yok

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Yerel Yönetimler Programı

 

PROGRAMLARIN HER BİRİNİN DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI BÖLÜM VE PROGRAMLAR

 

PROGRAMLAR

DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Organik Tarım Programı

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Bitki Koruma Bölümü

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Makinelerini ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zootekni Bölümü

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Bilgi Yönetimi

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sağlık Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol  Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü

Kimya

Biyoloji

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Maliye Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

Finansal Ekonometri

İktisat

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonomi

Gümrük İşletme

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Sermaye Piyasası

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşletme

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Medya ve İletişim Programı

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halklaİlişkiler ve Reklamcılık

 İletişim

 İletişim Bilimleri

 İletişim Sanatları

 İletişim Tasarımı

 İletişim ve Tasarım

 İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Basın ve Yayın

Film Tasarımı

Fotoğraf ve Video

Gazetecilik

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim ve Tasarım

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Medya ve İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri

Sinema ve Dijital Medya

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema ve Televizyon

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Su Ürünleri Bölümü

Su Ürünleri Programı

Balıkçılık Teknolojisi

Su Ürünleri Mühendisliği

Zootekni

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Yerel Yönetimler Programı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme

İşletme Yönetimi

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yerel Yönetimler

 

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 

BÖLÜM VE PROGRAMLAR

MEZUN ÇALIŞMA ALANLARI

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Organik Tarım Programı

- Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler

-Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
-Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları
-Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik  Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

Özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kurumlarda büro elemanı ve yönetici asistanı olarak çalışabilmektedir.

Hukuk Büro Yönetim ve Sekreterlik Programını bitirenlere “Hukuk Büro Yönetim ve Sekreter Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Resmi ve Özel avukatlık bürolarında çalışabilmektedirler.

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Turizm ve Kültür Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,

Belediyeler,

MTA,

İller Bankası,

İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,

Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuvarları,

Atıksu Arıtma Tesisleri Laboratuvarları,

İçme Suyu Arıtım Tesisleri Laboratuvarları,

Özel Çevre Analiz Laboratuvarları,

ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler,

Altyapı Projelendirme Şirketleri,

Çevre Kirliliği Analiz Cihazları Tanıtım ve Pazarlanmasında,

Sivil Toplum Kuruluşları

Atık/Atıksu Oluşturan Her Türlü Endüstriyel İşletme,

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacık ve Sigortacılık Programı

Maliye Programı

-Finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak çalışabilmekte

-Sigorta acentesi açabilmekte ,

-Sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir.

-Kamu ve Özel Sektör

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.

Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

-Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Orman -Muhafaza Memuru

-Özel sektörde orman teknikeri olarak.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Medya ve İletişim Programı

-Belediyelerde,

-Danışmanlık ve organizasyon şirketlerinde, ---Medya kuruluşlarında,

-Reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında,

-Sivil toplum kuruluşlarında

-Halkla ilişkiler departmanı olan her türlü kurum ve kuruluşta istihdam edilirler.

-Kamu kurumları

-Özel gazeteler, dergiler, TV’ler, radyolar,

-Reklam şirketleri,

-Film yapımı ve dağıtım şirketleri,

-Halkla ilişkiler kuruluşları,

-Grafik tasarımıyla uğraşan kuruluşlar,

-Kamuoyu araştırma kuruluşları,

-Basımla uğraşan kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Su Ürünleri Bölümü

Su Ürünleri Programı

-Tarım Bakanlığına bağlı araştırma ve üretim birimleri,

-Özel sektör; tatlısu balığı yetiştirilen firmalar

-Özel sektör; deniz balığı yetiştiren tesisler ve kuluçkaneleri

-Balık İşleme fabrikaları

-Balık Yemi fabrikaları

-Balıkçı gemileri

-Su analiz laboratuvarları

-Akvaryum üretim ve satış işletmeleri

-Balık marketleri ve lokantaları

-Dalış Okulları ve Dalgıçlık

-Mezunlarımız bu tip tesislerde çalışabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı’nın izin verdiği kapasitelerde, tesislerin bazılarını kendileri kurup işletebilirler.

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Yerel Yönetimler Programı

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı ünvanı alarak,

-Kamu Kurumları,

-Özel İşletmelerde çalışabilirler

-Yerel ve merkezi kamu kurumlarında,

-Belediyelerde,

-İl Özel İdarelerinde,

-Kaymakamlıklarda

-Çeşitli kamu kurumlarının; personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi birimleri

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu

Pazarcık Mahallesi Çay Yolu Caddesi No:3/1

Aksu / Isparta

 

Telefon:

Faks: 

0 246 341 23 63

0 246 341 20 42

 

Elektronik Posta:

aksumyo@isparta.edu.tr

Web Adresi:

https://aksumyo.isparta.edu.tr

Resmi Sosyal Medya Adresleri: instagram

 

myoaksu