Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

21.11.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

 

Kadrolu öğretim görevlisi şartını taşıdığında mevcut programa öğrenci alınması uygun görülecektir.