MEZUNİYET KOMİSYONU, KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU, KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU, DERS VE YIL İNTİBAK KOMİSYONU, DERS MUAFİYET KOMİSYONU, YATAY GEÇİŞ-ÇİFT ANADAL-YANDAL-ERASMUS, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA KREDİ AKTARIM KOMİSYONU VE STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

 

a- Bankacılık ve Sigortacılık Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim ÜyesiHüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

b-İnsan Kaynakları Yönetimi Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim ÜyesiHüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

c-Yerel Yönetimler Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim ÜyesiHüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

d- Çevre Koruma ve Kontrol Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı

Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ziya ÖNCÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Yedek Üye

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Yedek Üye

 

 

e- Organik Tarım Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Başkan

Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Yedek Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

 

f- Su Ürünleri Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

g- Hukuk Büro Yönetim ve Sekreterliği Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

h- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim görevlisi

Başkan

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Yedek Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Yedek Üye

 

ı- İş Sağlığı ve Güvenliği Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Öncü

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Başkan

Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Yedek Üye

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Yedek Üye

 

j- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim görevlisi

Başkan

 

k- Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

 

l- Maliye Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Başkan

 

m- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Başkan

 

n- Medya ve İletişim Programı;

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Başkan

 

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

Adı ve Soyadı

Unvanı

Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim ÜyesiHüseyin YAZICI

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim görevlisi

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Ziya Öncü

Mülkiyet Koruma ve GüvenlikBölüm Başkanı

 

KURUM İNTERNET SAYFASI TASARIM VE GÜNCELLEME KOORDİNATÖRÜ

Adı ve Soyadı

Unvanı

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

 

AVRUPA KREDİ TRANSFER KOORDİNATÖRÜ (AKTS)

Adı ve Soyadı

Unvanı

Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

 

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Adı ve Soyadı

Unvanı

Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

 

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Adı ve Soyadı

Unvanı

Öğr. Gör. Şerife Sultan TEKİN

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi

 

 

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Adı ve Soyadı

Unvanı

Dr. Öğretim Üyesi Ziya ÖNCÜ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı