VİZYON VE MİSYON

Vizyon:

Atatürk ilkelerine bağlı, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız 4 kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, katılımcı yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, konusunda tam donanımlı sorumluluk sahibi, Ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en son teknolojileri öğrenen ve onları iş dünyası ile iş birliği yaparak geliştirebilen, uygulayabilen başarılı ve kaliteli ara eleman yetiştiren, yetiştirdiği ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, çalışanı ve mezunu olmaktan onur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Misyon:

Yüksekokulumuzun bulunduğu yörede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle yöre halkının ve öğrencilerin sürekli gelişimini sağlamak, kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirisel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle çevresiyle barışık, yapıcı, kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.