16 Temmuz 2020 Perşembe

Program Tanıtımı

525 defa okundu

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. Günümüzde tüm dünyada çevrenin, insan ve toplum sağlığının korunması konusunda ülkelere göre farklı düzeylerde olmakla birlikte büyük gelişmeler meydana gelmiştir.

Ekolojik hayvancılık, ekolojik denge yanında hayvan refahının etik açıdan da dikkate alındığı ve ürün miktarından çok ürün kalitesinde sağlık kriterlerinin öncelikli olduğu bir üretim şeklidir.

Aksu'da Organik Tarım Bölümü ile ilgili faaliyetler

İlçe halkının temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmakla beraber 170 vergi mükellefi tüccar ve esnaf mevcuttur. Ağaç işleri üzerine kurulu küçük atölyeler ilçenin ihtiyacını karşılamaktadır. 80 işçi çalıştıran Karacahisar köyündeki AY-SU su şişeleme fabrikası ilçenin en büyük sanayi kuruluşudur.

Tahıl ürünleri ve baklagillerin yetiştirildiği Aksu ilçesinde Elma üretimi önemli bir yer tutar. 69.0l0 dekar ekilen arazinin 5l.040 dekarı kıraç, 17.970 dekarı sulaktır. Sulanan arazinin 7.500 dekarında 160.000 elma ağacı mevcuttur. Yaklaşık yılda üretilen 13.000 ton elmanın bir kısmı bahçede bir kısmı da ilçe merkezindeki ve Eğirdir’ deki Soğuk Hava depolarında muhafaza edildikten sonra pazarlanmaktadır. Elmanın yanında, Armut, Ayva, Ceviz, Kiraz, Vişne, Dut, Şeftali, Zerdali ve Fındık da yetiştirilmektedir. Ayrıca Tarım ilçe Müdürlüğü gözetimi altında, seralarda kekik, domates salatalık, marul gibi meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kurulan seralarda örtü altı sebze yetiştiriciliği İlçe merkezinde ve köylerinde 2985 sığır, 14l3 koyun ve 10839 keçiden yılda yaklaşık 2.000 ton süt elde edilmektedir. Pazarlama yapılmadan bunun tamamı süt ve süt mamülleri olarak tüketilmektedir. Yerli ırk ineklerin ıslahı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının finanse ettiği 40 inek dağıtılmış, Süt merkezinde üreticinin sütleri toplanarak pazarlanmaktadır.

İlçe merkezi ve köylerinde bulunan 10 üretim çiftliğinde yaklaşık 20 ton alabalık üretilmektedir. Göçer arıcıların dışında ilçede bulunan 1200 adet arı kovanından yaklaşık 20 ton bal elde edilmektedir.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvan

Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.

İŞ OLANAKLARI

Mezunların Çalışma Alanları

1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler
2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
3.Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları
4.Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri


Meslekte İlerleme Olanakları

Önlisansprogramını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca;

* Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarınasınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya,

* DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.

TEKNİK GEZİLER

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ(BATEM)


Enstitü, altı ayrı yerleşim biriminde toplam 4.850 dekar arazi ve yaklaşık 50 dekar sera varlığına sahiptir. Ayrıca farklı konularda hizmet veren laboratuarları bulunmaktadır.

Bunlar:

 • Bakteriyoloji,
 • Mikoloji,
 • Nematoloji,
 • Viroloji,
 • Doku kültürü,
 • Moleküler Biyoloji,
 • Yaprak-toprak analiz,
 • Hormon analiz,
 • Pomoloji,
 • Biyolojik mücadele,
 • Gıda teknolojisi,
 • Mısır sap ve koçan kurdu

Enstitüye ait diğer bölümler;

 • Meyvecilik bölümü (Kayaburnu)
 • Sebzecilik bölümü (Kocayatak)
 • Bitki koruma bölümü (Çallı)
 • Bitki besleme bölümü (Çallı)
 • Tarla bitkileri bölümü (Aksu Merkez)
 • Tarımsal yayım ve ekonomi bölümü (Merkez)

 

          

TANITIM BROŞÜRÜMÜZ

TANITIM FİLMİMİZ

FAALİYET RAPORLARI