Öğretim Görevlisi/Müdür Yardımcısı Nurittin ARIKAN
   

Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR