Programın Amacı ve Hedefleri

Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu alanda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında yerel yönetimlerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Böylesine büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir. Bu bölüm de bu alandaki açığı kapatabilmek için insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurumlarında iş olanağı bulmaktadırlar. Özellikle iki dönem yapılan stajların sonucunda birçok öğrenci bu kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde, Kaymakamlıklarda istihdam olanağı bulmanın yanında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümlerinde öğrencilerimiz istihdam olanağı bulmaktadır.

Dikey ve Yatay Geçiş İmkânları

Yerel yönetimler programında ön lisans diplomasını alan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Lisans programlarına başvurabilirler.

 

Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim lisans programlarından Siyaset Bilimi - Kamu Yönetimi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarına doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

 

Sınavsız Geçiş

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Mahalli İdareler alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Yerel Yönetimler bölümüne sınavsız yerleştirilebilmektedir.