Prof. Dr. Ahmet Alper BABALIK

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Telefon: 0 246 341 23 63 / 145

Öğretim Görevlisi Nurittin ARIKAN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

nurittinarikan@isparta.edu.tr

Telefon: 0 246 341 23 63 / 135

 

Öğretim Görevlisi Yasin ERDOĞAN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

yasinerdogan@isparta.edu.tr

Telefon: 0 246 341 23 63 / 

Mehmet KAYACAN

Meslek Yüksekokulu Sekreteri

kayacanmehmet@isparta.edu.tr

Telefon: 0 246 341 23 63 / 111