Prof.Dr. Ahmet Alper BABALIK (Yüksekokul Müdürü)

Doç.Dr. Emrah ÖZTÜRK (Çevre Koruma ve Kontrol Bölüm Başkanı)

Dr.Öğretim Üyesi Ziya ÖNCÜ (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör. Ömer ŞENTÜRK (Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör. Hüseyin Özgür EROL (Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör. Yasin ERDOĞAN (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör. Nurittin ARIKAN (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)